Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur böjs ordet kluster?
Svar:
Kluster böjs klustret, kluster, klustren.

I mitten av 1900-talet lånades kluster in från engelskans cluster, som betyder ’klunga, grupp’. Det används i musiken om en klunga av toner, i språkvetenskapen om en grupp konsonanter och i kemin för att beteckna en anhopning av atomer eller molekyler. På 1990-talet blev det också vanligt att använda det om en samling av företag och institutioner som är i beroendeförhållande till varandra.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej