Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det ”Jag anmäler mig som sökande till rubricerade tjänst” eller ”Jag anmäler mig som sökande till rubricerad tjänst”?
Svar:
Rubricerad tjänst betyder ’den tjänst som omnämns i rubriken’, och om man följde vanliga språkmönster skulle det bli den rubricerade tjänsten. Jämför den välbetalda tjänsten, den skrivna texten.

Men i formellt skriftspråk använder man ibland denna konstruktion, som är en hybridform för fraser i bestämd form: ingen bestämd artikel + adjektivet i bestämd form + substantivet i obestämd form: rubricerade tjänst. Det förekommer också man i stället skriver hela frasen i obestämd form: rubricerad tjänst.

Detta är alltså ett speciellt stildrag för mycket formellt språk, och andra ord som uppför sig på samma sätt är t.ex. bifogad och ovannämnd.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej