Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det jag spar mitt godis eller jag sparar mitt godis?

Svar:

Det kan heta både spar och sparar. Det är två olika presensformer av spara.

Tidigare kunde man böja spara, spar, sparde, spart, men av de böjningsformerna är det nu bara presensformen spar som fortfarande betraktas som standardsvenska. De övriga formerna har fått dialektal prägel.

Spara böjs alltså i dag spar eller sparar, sparade, sparat. Imperativformen i standardsvenska är spara, medan spar förekommer dialektalt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej