Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur avstavar man varandra?
Svar:
Varandra avstavas bäst i själva sammansättningsfogen: var-andra. Det kan också avstavas längre mot slutet enligt enkonsonantsprincipen: varand-ra .
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej