Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Egennamn skrivs med stor bokstav, men hur vet man vad som är ett egennamn?
Svar:
I många fall är det svårt att veta om något ska betraktas som ett egennamn eller som ett beskrivande substantiv. Ofta uppstår tveksamheten på grund av att samma ord kan användas på båda sätten. Apoteket är ett egennamn då det används om bolaget Apoteket AB, t.ex. i meningen Apoteket håller presskonferens. Däremot är det ett beskrivande substantiv då det används för att beteckna den sorts butiker som Apoteket AB och andra apoteksbolag driver: Vänd dig till närmaste apotek. Detta gäller för många institutioner, som har kontor eller butiker på många ställen.

Men det finns många fler svåra fall än vad som kan tas upp här. I Svenska skrivregler (utgiven av Språkrådet) beskrivs många olika kategorier av egennamn och ord som liknar egennamn, och där ges mer detaljerade anvisningar om stor eller liten bokstav. Även Myndigheternas skrivregler och Skrivregler för svenska och engelska från TNC ger god vägledning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej