Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder retorsion?
Svar:
Inom juridiken betyder retorsion ungefär ’vedergällning’. Det används om en ovänlig eller hotfull, men inte folkrättsligt olaglig, handling, som en en stat utfört mot en annan i syfte att hämnas en oförrätt.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej