Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur avstavas principer?
Svar:
Principer kan avstavas
a) prin-ciper
b) princi-per
eller
c) princip-er

I fall a och b tillämpar man enkonsonantsregeln. Då förs en konsonant till nästa stavelse. I fall c tillämpar man ordledsprincipen. Då avstavas ordet mellan ordstammen och böjningsändelsen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej