Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva både betalade och betalte? Vad är skillnaden?
Svar:
Ja, betalade är den neutrala varianten medan betalte för de flesta framstår som ålderdomligt eller talspråkligt dialektalt.

Det finns ett antal verb som varierar på det här sättet. Nästan alltid är då formen på -de neutral, och den på -te ålderdomlig eller präglad av regionalt talspråk. Några fler:
påminde och påminte,
tålde och tålte
menade och mente
talade och talte
svarade och svarte
anade och ante.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej