Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man kamouflage eller camouflage?
Svar:
Vi rekommenderar kamouflage liksom kamouflera.

Båda ordet kommer från franskan camoufler och camouflage, därav stavningen med c. Kamouflage är den försvenskade formen, som nu är betydligt vanligare än camouflage. När det gäller verbet är k-stavningen helt dominerande.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej