Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs Östasien med stor eller liten bokstav?
Svar:
Östasien är namnet på ett geografiskt område, och skrivs därför med stor bokstav.

I Östasien ingår Japan, Kina, Nordkorea, Sydkorea och Taiwan. Ibland räknas också Mongoliet in, och mer sällan Filippinerna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej