Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det överklagan eller överklagande?
Svar:
Den officiella termen är överklagande.

Ordet överklagan är en tämligen ny skapelse, och den används med samma betydelse som överklagande. Överklagan har dock en begränsning i att pluralform saknas, något som gäller alla substantiv som slutar på den obetonade ändelsen -an (anmälan, begäran, början). Överklagande går dock bra att böja i plural: flera överklaganden.

Vid sidan av överklagande finns också överklagning. Det är emellertid inte lika vanligt.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej