Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det en jack eller ett jack?
Svar:
Vi rekommenderar ett jack, men en jack är också accepterat.

Nu är det valfritt att skriva ett eller en jack oavsett betydelse, men förr skilde man mellan jacken. När jack lånades in för att beteckna ’telefonjack’, blev det en jack. ’En skåra eller ett hack’ kallades däremot för ett jack. Det ordet har funnits i svenskan längre, men dess ursprung är oklart.

Betydelseskillnaden mellan en och ett jack är nu försvunnen, men de har fortfarande skilda böjningsmönster eftersom de har olika genus. Ett jack böjs jacket, jack, jacken. En jack böjs jacken, jackar, jackarna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej