Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer ordet stålbad?
Svar:
Ordet stålbad har vi lånat från tyska Stahlbad, som finns belagt sedan 1700-talet. I svenskan finns det noterat sedan 1800-talet. Det finns enligt Svenska Akademiens ordbok tre betydelser: 1) ett bad med järnsalter eller kurort där sådana bad erbjuds. 2) metallindustriterm: smält flytande stål 3) överförd, bildlig betydelse: svårighet, svår period som någon måste gå igenom eller utsätts för. (Som exempel anges latinstudier och krig.)

I svenskan är det betydelse 3 som används i dag. I tyskan tycks det i dag bara användas i betydelse 1. Många förknippar stålbad, speciellt i uttrycket ett härdande stålbad , med nazismen. Och kanske är det därför som man i dagens tyska inte använder det i bildlig mening.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej