Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad betyder allokera?
Svar:
Allokera kan betyda dels ’fördela’, dels ’tilldela, reservera’.

Inom nationalekonomi och samhällsvetenskap används oftast betydelsen ’fördela’ i samband med pengar eller resurser: "Moskva ska inte bestämma allokeringen av resurser."

När det gäller datorer används allokera mest i betydelsen ’tilldela, reservera’, och då innebär det att reservera minne åt ett visst program eller en viss arbetsuppgift: "Allokera ett minnesutrymme som är stort nog för objektet på stacken eller på heapen."

Allokera är inlånat från engelskans allocate, som i sin tur kommer av latinets ad ’till’ och locare ’placera’. Substantivet till allokera är allokation.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej