Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är barlast och ballast samma sak?
Svar:
Ja, barlast och ballast är samma ord, och betyder ’tungt material som läggs i botten av ett fartyg för att ge stadga’.

Båda orden uttalas med grav accent. Så här uttalas barlast. LYSSNA HÄR . Så här uttalas ballast LYSSNA HÄR .

Att efterleden är -last är lätt att se, men ordet har sedan länge haft två förledsformer, och det är omöjligt att avgöra vilken som skulle vara den ursprungliga. Därför är det också svårt att säga vad förleden betyder.

En teori är att den ursprungliga förleden skulle vara bar- och avse last som läggs på när fartyget är "bart", d.v.s. olastat. Formen ballast skulle sedan ha uppstått genom att r:et assimilerades till l:et. En annan teori menar att den ursprungliga förleden skulle vara det medellågtyska bal-, som betydde ’dålig, onyttig’. Formen med -r- skulle då vara ett senare nordiskt försök att skapa logik i ordbildningen, när det medellågtyska bal- hade glömts bort.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej