Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det gatmat eller gatumat, gatsmart eller gatusmart?

Svar:

Man skriver nästan alltid gatumat. I första hand rekommenderar vi gatumat och gatusmart, även om gatsmart och gatmat också är korrekt bildade.

De allra flesta sammansättningarna med gata som förled har formen gatu-: gatunämnd, gatukök och gatukravaller. Några har formen gat-: gatlopp, gathörn och gatsten. Och ett fåtal varierar mellan gatu- och gat-: gatubeläggning och gatbeläggning, gatubredd och gatbredd, gatuskylt och gatskylt.

Såväl gatmat och gatsmart som gatumat och gatusmart är alltså ordbildningsmässigt korrekta. I språkbruket är dock gatumat mycket vanligare än gatmat, och gatusmart är vanligare än gatsmart.

Läs mer om fogevokaler i sammansättningar.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej