Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Skriver man gatmat eller gatumat, gatsmart eller gatusmart?

Svar:

I första hand rekommenderar vi gatumat och gatusmart, men gatsmart och gatmat är också korrekta former.

De allra flesta sammansättningarna med gata som förled har formen gatu-: gatunämnd, gatukök och gatukravaller. Några har formen gat-: gatlopp, gathörn och gatsten. Och ett fåtal varierar mellan gatu- och gat-: gatubeläggning och gatbeläggning, gatubredd och gatbredd, gatuskylt och gatskylt.

Såväl gatmat och gatsmart som gatumat och gatusmart är alltså ordbildningsmässigt korrekta. I språkbruket är dock gatumat mycket vanligare än gatmat, och gatusmart är vanligare än gatsmart.

Läs mer: Varför får vissa ord -e, -o eller -u i sammansättningar, som ödlefötter, känslostyrd eller ladusvala?

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej