Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
”Vid en samlad bedömning fann AD att de eventuella riskerna för förtroendeskada som skulle kunna uppstå beträffande Svenssons bisyssla framstod som försvarliga.” Ska det tolkas som att riskerna var stora eller försvarbara?
Svar:
Det finns två betydelser av försvarlig: 1. ’försvarbar’ och 2. ’stor, ansenlig, betydande’. Typiskt för betydelse 2 är att ordet används attributivt: en försvarlig mängd pengar, försvarliga summor pengar etc.

Sannolikt är et betydelse 1 som avses i exemplet. Men om försvarlig är tvetydigt i något sammanhang bör man förstås använda andra uttryck.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej