Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
När ska man använda av och när utav?
Svar:
Det vanligaste är att man alltid använder av, åtminstone i skriftspråk. Utav är en informellare och mer talspråklig variant.

Utav kan alltid bytas ut mot av, men inte tvärtom. Av kan nämligen användas både som adverb och preposition, medan utav bara fungerar som preposition. Därför går båda bra i "jag visste vad jag gjorde trots påverkan utav/av såna här sovtabletter". Men när av är adverb, som i "Ta av till höger" går utav inte att sätta in i stället.

Historiskt har utav bildats som en förlängning av av. Andra prepositioner som förlängts med ut- är uti, utur och utifrån.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej