Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad innebär det att bilägga något?
Svar:
Innebörden beror på vad man bilägger, eftersom bilägga kan ha två olika betydelser.

Att bilägga en tvist innebär att ’lägga den åt sidan, sluta fred’. "Israel och USA misslyckades på måndagen med att bilägga sin allt skarpare dispyt."

Att bilägga ett dokument innebär att ’skicka med, bifoga’. "Den borgerliga gruppen bilägger ett eget yttrande till protokollet."

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej