Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur har uttrycket pö om pö uppstått?

Svar:

Pö om pö betyder ’lite i taget’ och kommer av franskans peu à peu, där peu betyder ’lite’.

Uttrycket lånades in i början av 1800-talet och försvenskades snabbt. Först ändrades à till om, så att det blev peu om peu. Varför vet vi inte, och om:s betydelse i sammanhanget är oklar. I mitten av 1800-talet försvenskades också stavningen till pö om pö.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej