Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur avstavas kastrull?
Svar:
Kastrull avstavas ka-
strull
.

Eftersom kastrull har betoning på andra stavelsen gäller en tilläggsregel till enkonsonantsprincipen, som innebär att den betonade stavelsen ska inledas med så många konsonanter som kan inleda ett ord. Eftersom konsonanterna str- kan inleda ord förs de alla till den betonade stavelsen.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej