Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska hipp stavas med ett eller två p?
Svar:
Hipp ska stavas med två p på svenska. Det är helt vedertaget och står i ordböckerna.

Hipp kommer från engelskans hip, som också betyder ’trendig, inne’. Men till skillnad från engelskan markerar vi kort vokal med dubbla konsonanter. Därför skrivs det hipp, hippare, hippast på svenska.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej