Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det början på något, början till något eller början av något?
Svar:

I uttrycken början till slutet och från början till slut fungerar endast till. I andra fall är det fritt val mellan två alternativ, men det kan finnas en liten stilskillnad. Uttrycken med ger ofta en något ledigare stil.

Man kan ofta välja mellan början på något och början till något. Båda går till exempel bra i "Detta möte blev början till/på en livslång vänskap".

När det gäller tidsuttryck med i början kan man välja mellan och av: "Förgätmigej står emot järnnätterna i början av/på juni"

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej