Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Är en samarbetspart samma sak som en samarbetspartner?

Svar:

Nej, av ordens användning att döma är det inte riktigt samma sak. En samarbetspartner har man som regel en närmre relation till än man har till en samarbetspart. Använder man ordet partner antyds att de båda partnerna arbetar tillsammans mot samma mål. Använder man i stället ordet part säger man inte mer än att det är två aktörer som är inblandade i samma projekt.

Det är lätt att blanda samman två ord som dels har så lika betydelser, dels så lika böjningar som part med partner. Jämför å ena sidan part, den där parten, flera parter, de där parterna, och å andra sidan partner, den där partnern, flera partner, de där partnerna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej