Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man använda formen dettas?
Svar:
Javisst, denne, denna, detta och dessa kan även användas i genitiv, alltså dennes, dennas, dettas och dessas .
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej