Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skrivs namn på trädslag med stor eller liten bokstav?
Svar:
Namn på trädslag skrivs med liten bokstav. Det blir alltså björk, ek , gran och eukalyptus.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej