Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Skriver man kakofoni eller kakafoni?
Svar:
Tidigare var kakofoni den enda accepterade stavningen, men båda varianterna går lika bra numera, och är ungefär lika vanliga.

Kakofoni/kakafoni kommer av grekiskans kakos, som betyder ’dålig’ och phon som betyder ’ljud’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej