Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Ska jag skriva spray eller sprej?
Svar:
Skriv sprej.

Sprej är ett lån från engelskan, som funnits i svenskan åtminstone sedan 1890-talet. Den engelska stavningen spray är fortfarande accepterad, men sprej följer svenska stavningsnormer bättre. Från det kan man bilda verbet spreja och och verbalsubstantivet sprejning.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej