Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det en eller ett storpack?
Svar:
Både en och ett förekommer. Vi anser att båda är riktiga.

I ordlistor står bara n-genus, och det har vi också rekommenderat tidigare. Det ligger nära till hands om man associerar till förpackning. Men kan kan också associera till paket, och då är t-genus rimligt.

Genusvalet får förstås konsekvenser för böjningen:

en storpack (storpacken), flera storpackar (storpackarna)

ett storpack (storpacket), flera storpack (storpacken)

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej