Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Hur används uttrycket ta höjd för?

Svar:

Att ta höjd för något betyder ungefär att man ska inrätta något så att det finns lite marginal: De tog höjd för eventuella skattehöjningar betyder då att de räknade med att ha en ekonomisk marginal som skulle klara också lite mer skatt.

Ursprungligen är att ta höjd en seglingsterm som kommit att användas bildligt i allmänt språkbruk. I seglingssammanhang tar man höjd när man kryssar mot ett mål och seglar längre bort från det för att ha marginal vid nästa vändning.

Uttrycket verkar ha funnits sedan sent 1800-tal, men det har inte används bildligt så länge. Den metaforiska användningen av att ta höjd för har ökat kraftigt de senaste tio åren.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej