Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer hälsningsordet tjaba?
Svar:
Det informella hälsningsordet tjaba är en sammandragning av tjänare bara. Ordet tjänare har använts sedan 1700-ralet som vardagligt hälsningsord. Ofta stavas det då tjenare. Det var i sin tur en förkortning av Jag vill var din ödmjuka tjänare.

Tillägget ba är en förkortning av bara.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej