Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vad är abiturient?
Svar:
Det är en benämning som användes förr i Sverige för person som stod i begrepp att avlägga studentexamen. I Finland används det fortfarande. När studentexamen med prov och förhör avskaffades i Sverige försvann också detta ord, även om man fortfarande tala om att ”ta studenten”, d.v.s. ”ta studentexamen”.

Vi lånade en gång in ordet från tyskan, men det har sitt upphov i lat. abiturire ’önska avgå’

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej