Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Ordet diskurs är svårt att få grepp om. Vad betyder det?

Svar:

Det kan stå för mycket, alltifrån samtal, språk till ideologi, tankesystem, föreställningsvärld. Det kom in i svenskan redan på 1500-talet i betydelsen ’samtal, uppläggning, uppsats’. Länge var det bortglömt, men så blev det plötsligt populärt i kulturdebatten på 1980-talet. Ordet går tillbaka på lat. discurrere ’springa hit och dit; låta samtalet gå fram och tillbaka’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej