Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är ordföljden här riktig?

”Dessutom anser verket att, om antagningsordningen är tillgänglig via högskolans hemsida, det också måste vara möjligt att ta del av reglerna via länkar.”

Svar:
Ja, enligt äldre regler var det den enda tänkbara. I dag föredrar man:”Dessutom anser verket att, om antagningsordningen är tillgänglig via högskolans hemsida, måste det också vara möjligt att ta del av reglerna via länkar.”

Vi har alltså en adverbialsbisats (om antagningsordningen är tillgänglig via högskolans hemsida) inskjuten i en att-sats. Att den är inskjuten betyder att den bryter av att-satsen precis efter att. Tar man bort den inskjutna bisatsen är det inget problem med ordföljden: ”Dessutom anser verket att det också måste vara möjligt att ta del av reglerna via länkar.”

Men när det finns en sådan inskjuten bisats, ser fortsättningen på att-satsen ut som en huvudsats. Då vill vi ha den ordföljd som huvudsatser inledda med adverbial brukar ha, d.v.s. predikatsverbet före subjektet (måste det ... vara). Det verkar som om vi bortser från den inledande huvudsatsen. Det är som om det stod: ”Om antagningsordningen är tillgänglig via högskolans hemsida, måste det också vara möjligt att ta del av de reglerna via länkar. ”

Det finns alltså goda argument för båda skrivningarna.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej