Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Är det rätt att säga att exempelvis 5 000 kronor är ett tresiffrigt belopp?
Svar:
Nej, egentligen inte. Talet 5 000 består av fyra siffror, en femma plus tre nollor. När man kallar ett sådant belopp för tresiffrigt tänker man på antalet nollor. Men ett tresiffrigt tal är egentligen ett tal med tre siffror, alltså med ett värde mellan 100 och 999.
Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej