Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det en eller ett sudoku?

Svar:

Vi rekommenderar ett sudoku.

Både t- och n-genus förekommer, men vi rekommenderar t-genus i första hand. Med t-genus blir böjningen ett sudoku, det där sudokut, flera sudokun, de där sudokuna. Om man i stället väljer n-genus böjs ordet i stället en sudoku, den där sudokun, flera sudokur, de där sudokurna (jämför en hustru, flera hustrur; en bastu, flera bastur).

Även pluralformen sudokos förekommer. I informella sammanhang förekommer även pluralformen sudokusar.

Läs mer om lånord och deras böjning i svenska och om s-plural och -sar-plural.

Det japanska ordet består av su 'siffra' och doku 'stå ensam'. Namnet anspelar på att siffrorna 1 till 9 ska placeras ut så att varje siffra bara förekommer en gång lodrätt respektive vågrätt och inom en avdelning om 3 x 3 rutor.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej