Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur uttalar man ordet agility? Det är en tävlingsform inom hundsporten.
Svar:
Ordet agility uttalas i svenskan med /g/ som i gapa enligt Svenska språknämndens uttalsordbok.

När det var nytt som inlån i svenskan var det säkert vanligt att det uttalades med ett uttal som försökte efterhärma det engelska uttalet, med något som kan beskrivas som /d/ plus sj-ljud. Men allteftersom ordet har blivit mer etablerat i svenskan så har det fått ett uttal som bättre stämmer överens med hur vi vanligen uttalar främmande ord med -gi- som står inne i ordet, nämligen med /g/, jämför agio, agitera. Naturligtvis vore det möjligt att försvenska det ännu mer och uttala det med /j/ som i inhemska ord, jämför gick, gilla. Så har skett med många främmande ord, men då inleds ordet med gi-: gigant, gitarr. Fast undantag finns, för marginal kan uttalas både med /g/ och /j/. Så helt otänkbart är inte uttal med /j/för agility.

Det är synd att denna populära och trevliga sport inte fått ett namn som bättre passar svenskan och som klart säger en svenskspråkig vad det är fråga om.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej