Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska man skriva: näradödenupplevelse, nära döden-upplevelse eller nära-döden-upplevelse?
Svar:
Vi rekommenderar näradödenupplevelse, eftersom det då blir helt klart att det rör sig om en sammansättning, men alla varianterna är tänkbara.

Skrivsättet med bindestreck, nära döden-upplevelse, ska visa att förleden består av en tvåordsfras. Ibland kan det dock göra läsaren osäker på hur många ord som ingår i sammansättningen. Då är bindestreck mellan alla ord, nära-döden-upplevelse, ett alternativ. Men det används helst bara i sammansättningar som består av fyra eller fler ord, för att de blir svårlästa ihopskrivna, t.ex.: får-i-kål-recept (jfr fårikålrecept), gör-det-själv-verkstad (jfr gördetsjälvverkstad).

När det inte finns några särskilda skäl att använda bindestreck är hopskrivning alltid det enklaste och tydligaste sättet att visa att orden har satts samman, och näradödenupplevelse är därför att föredra.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej