Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur sorterar man alfabetiskt personer med dubbelnamn, t.ex. Sven Karlsson Lundqvist?
Svar:
Grundregeln är: sortera på det första efternamnsliknande namnet efter en persons förnamn.

Från den 1 juli 2017 gäller en ny lag om personnamn i Sverige. En av de stora nyheterna i den är att det åter blir tillåtet med dubbla efternamn, med eller utan bindestreck, där ett eller båda kan ärvas av namnbärarens barn. Att ha fler än två efternamn blir dock inte tillåtet. Samtidigt försvinner möjligheten att registrera nya mellannamn, alltså ett tilläggsnamn som man tidigare kunnat ha mellan förnamn och efternamn för att t.ex. visa samhörighet med en make som har annat efternamn. Eftersom de gamla mellannamnen inte har juridisk status som efternamn, har de vid spetsställd sortering (där förnamnet kommer sist, åtskilt med komma) ibland sorterats som förnamn och ibland tillsammans med efternamnet (ibland före, ibland efter, med eller utan bindestreck till efternamnet).

Med de nya reglerna sorteras lämpligast alla dubbla efternamn på det första namnledet, vare sig de har bindestreck mellan sig eller inte. Även bibehållna mellannamn sorteras enklast som efternamn:

  • Anna Peterson-Berger → Peterson-Berger, Anna
  • Stina Bergom Larsson → Bergom Larsson, Stina
  • Matti Svensson Kråik → Svensson Kråik, Matti
  • Sven Karlsson Lundqvist → Karlsson Lundqvist, Sven
  • Helle Thorning-Schmidt → Thorning-Schmidt, Helle

Andra typer av tilläggsnamn som inte utgör ett efternamn, som gårdsnamn och patro- och metronymikon (namn bildade på faderns eller moderns förnamn), sorteras tillsammans med förnamn:

  • Anna Nilsdotter Odén → Odén, Anna Nilsdotter (Nilsdotter är ett patronymikon som tilläggsnamn)
  • Busk Margit Jonsson → Jonsson, Busk Margit (Busk är ett ärvt gårdsnamn som tilläggsnamn).

Observera att patro- och metronymikon ibland kan vara registrerade som efternamn. I det fallet, liksom i de fall man är osäker på ett namns status, sorteras namnleden som vanliga efternamn.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej