Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Jag undrar hur man avstavar ordet chaufför på bästa sätt så långt fram i ordet som möjligt
Svar:
Helt korrekt är chauf-för.

Helt otänkbart är chau-fför. Det senare ledet får inte börja på ff, så börjar inga svenska ord.

Två vokaler som utgör diftong (som au här) bör inte delas. Därför är cha-ufför inte bra.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej