Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Säger man som en nagel i ögat eller som en vagel i ögat?

Svar:

Det heter som en nagel i ögat eller vara en nagel i ögat. Nagel betyder här en sorts spik. Det innebär här ’förtret, irritation.’

Det här går tillbaka på en bibeltext. I Bibel 2000 står det i 4 Mos 33:55 ”Men om ni inte fördriver landets invånare, då kommer de som ni lämnar kvar att bli taggar i era ögon och pikar i era kroppar.” I 1917 år översättning står det törnen. Men i äldre översättningar står det nagel. Att man i dag ibland säger vagel i ögat beror på att många inte känner till den här betydelsen av nagel. Det rimmande ordet vagel verkar därför sannolikt, och det är ett obehag som många har egen erfarenhet av. Hade ordspråket hängt med bibelöversättningarna, så hade osäkerheten aldrig uppstått.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej