Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varför säger vi att vi ska ha främmande då vi menar gäster som vi väl känner?
Svar:
De som inte hör till familjen kan ses som främmande. Därför kan personer som bjuds hem som gäster kallas främmande, hur välkända de än är. Det heter på motsvarande sätt i de andra nordiska språken.

Ordet gäst motsvarar det latinska ordet hostis, och det i sin tur betydde både främmande och fiende. Alla som inte hörde till familjen eller släkten kunde vara potentiella fiender.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej