Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Böjs sekunder och liter på samma sätt i plural?
Svar:
Nej, den enda korrekta pluralformen är sekunder och bestämd form plural sekunderna.

Vissa måttord har två accepterade pluralformer. Man kan skriva tio liter såväl som tio litrar. Den första varianten följer ett mönster, som består i att många måttord har oböjd pluralform: procent, mil, tum, ton. Det är den neutrala formen som används för att ange en viss mängd: sju liter. Den andra varianten är regelbunden på så sätt att liter böjs som liknande substantiv, som åker. Den används för att betona varje enskild liter för sig: "Odjå, sex av mina sju litrar var alltså smuggelsprit."

När det gäller sekund pluralböjs det bara efter samma mönster som liknande substantiv: stund, kund och bakgrund. Pluralformen sekundrar utgår felaktigt från att sekunder skulle vara grundformen, vilket gör att formen bryter mot böjningssystemet. Därför accepteras sekundrar inte som pluralform, trots att litrar gör det.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej