Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Kan man skriva kilon och ören lika väl som kilo och öre?
Svar:
Ja, kilo och öre har två pluralformer, men de brukar användas i olika sammanhang och betydelser.

Pluralerna kilo och öre ansluter till ett särskilt böjningsmönster för måttord, som sällan får någon pluraländelse: procent, hektar, år, volt. Det är den neutrala formen, och används i uttryck som "Sju kilo lax, tack" och "På min tid kostade kolan 50 öre".

I formerna kilon och ören böjs kilo och öre på samma sätt som många andra t-ord på obetonad vokal: äpple, fyllo, pyre. De används för att betona varje kilo eller öre för sig: "När han började sitt nya jobb som kock gick han snabbt upp fyra kilo. Kilon han nu tänker göra sig av med." I det följande exemplet går det inte alls att byta ut ören mot öre: "Nu ska man välja elbolag och telebolag och livsmedelsaffär och jämföra och räkna ören."

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej