Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Varifrån kommer agenda och vad är den ursprungliga betydelsen?
Svar:
Från början är agenda ett latinskt ord, som betyder ’det som bör göras’. Så lånades det in i svenskan under medeltiden i betydelsen ’gudstjänstordning, kyrkohandbok’.

Under 1800-talet kom agenda in i svenskan igen, i betydelsen ’resejournal, anteckningsbok’, och i dag används det i betydelsen ’dagordning, minneslista’, liksom i den överförda betydelsen ’handlingsprogram’.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej