Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det parternas mellanhavanden är slutligt reglerade eller parternas mellanhavanden är slutligen reglerade?
Svar:
Det kan heta på båda sätten, men det finns en betydelseskillnad.

Slutligt i parternas mellanhavanden är slutligt reglerade innebär att regleringen är slutgiltig. Processen är alltså helt avslutad och kan inte återupptas.

Slutligen i parternas mellanhavanden är slutligen reglerade betyder ungefär ’till slut’. Innebörden är att processen äntligen nått sitt slut.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej