Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Hur ska man skriva triple helix på svenska?
Svar:
Skriv trippelhelix.

Trippelhelix kallas en samverkansform mellan näringsliv, offentlig sektor och universitet eller högskolor. Trippel- betyder ’trefaldig’ och -helix är antik grekiska för ’spiral’. Tanken är alltså att tre parters samarbete ska skapa en positiv spiral.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej