Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:

Heter det på 20- och 30-talen eller på 20- och 30-talet?

Svar:

Det kan heta på båda sätten.

Vissa tycker att 20- och 30-talen bör tolkas som en sammansatt enhet, medan 20- och 30-talet ska utläsas '20-talet och 30-talet', vilket innebär att det gäller två perioder var för sig. Andra tycker precis tvärtom, att pluralen -talen signalerar att det rör sig om två olika tal, och att singularen -talet visar att det rör sig om en enda tidsenhet.

I praktiken är dubbeltydigheten sällan ett problem, och ofta framgår betydelsen av sammanhanget. Men behöver man vara tydlig på den här punkten får man använda några fler ord, och skriva t.ex. såväl på 20-talet som på 30-talet.

 

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej