Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Vår chef är tjänstledig, så vi har fått en ersättare under begränsad tid. Är hon tillförordnad, ställföreträdande eller vikarierande?
Svar:
En chef kan vara såväl tillförordnad som ställföreträdande eller vikarierande. Orden används dock vanligtvis om olika befattningar, och ger skilda associationer.

Den som är tillförordnad har formellt förordnats att inneha en tjänst under en viss tid. Det används därför om högre tjänster som omgärdas av regelverk: chefer, vd:ar, professorer, kyrkoherdar och generaldirektörer.

Den som är ställföreträdande träder tillfälligt i någon annans ställe. Även ställföreträdande används om högre befattningar, men betoningen ligger mer på det tillfälliga än om man använder tillförordnad.

Den som är vikarierande innehar ett vikariat, och det kan såväl chefer som medarbetare utan tjänstetitel ha. Det är alltså det neutralaste ordet.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej