Ikon för Frågelådan

Frågelådan i svenska

Frågelådan

Fråga:
Heter det introduktion i något eller introduktion till något?
Svar:
Det kan heta både introduktion i något och introduktion till något, men i och till används oftast i olika sammanhang.

Man använder helst i i benämningarna på introducerande kurser i klart avgränsade ämnesområden som t.ex.: ”introduktion i genusforskning” och ”introduktion i miljövetenskap”.

Man använder helst till när introduktion används i betydelsen ’inledning, introducerande ord’ som t.ex. i fraserna ”introduktion till boken” och ”introduktion till högskolestudier”.

Hjälpte svaret dig?
Ja     
Nej